Dzień dobry !

Zarządzanie projektami stało się tak powszechne, że chyba już popularne.
 
Niemal każdy uczestniczy w jakimś projekcie, a w organizacjach, przedsiębiorstwach i urzędach coraz więcej działań jest odmierzanych przez projekty marketingowe, społeczne, sprzedaży, rozwoju, czy pomocy.
 
To dobrze wróży, bo projektowy styl zarządzania nie może obejść się bez współdziałania, porozumienia, obopólnych korzyści, wzajemnej tolerancji, a zwłaszcza dobrej komunikacji; tej, dzięki której sensowne pytania są uważnie wysłuchane i znajdują w dialogu dobrą odpowiedź..
 
Tylko we współdziałaniu można gospodarować wspólnymi rzetelnymi informacjami, wadzić się z nieraz ogromnymi ryzykami, działać szybko i dużo za możliwie najmniejsze pieniądze. A przede wszystkim, stawić czoła zmianom, które -o ile tylko na czas wyczujemy !- są wyzwaniem, domagają się zarządzenia.
 
Czemu tak dużo projektów ?  -  Bo powszechnie ZARZĄDZAMY ZMIANĄ: organizacji, biznesu, narzędzi, organizacji, .....
 
Jak podejść do ZARZĄDZANIA ZMIANĄ ?  PROJEKTOWO.
 
Na czym oprzeć ORGANIZACJĘ PRACY ?  -  Na MYŚLENIU PROJEKTOWYM wyprowadzającym dyscyplinę pracy z zasad PMBOK® Guide
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DWA dni,               analiza adaptacyjna, czyli jak poprowadzić projekt wobec strategii, w środowisku organizacji 
 
JEDEN dzień,        szczególna uwaga dla Myślenia projektowego. Czyli - przygotuj się .... na najlepsze.
 
TRZY dni,              warsztat organizowania projektu w dni 3
 
 
ILE POTRZEBA,     warsztaty, ćwiczenia, seminaria, -  PROFILOWANE dla szczególnych środowisk, dla konkretnych projektów
 
Rozpoznane częste potrzeby; m.in:
 
·         Zarządzanie projektowe niezależnymi:  wolnymi ludźmi,  sąsiadami z innych departamentów, dysponentami wiedzy i działań w innych firmach.
·         Wdrożenia systemów ERP typowe etapy, kroki, organizacja.
·         Zasad projektów „unijnych" -  reguły, organizacja, metodyka
·         Wprowadzania myślenia projektowego w środowiskach nieprzygotowanych do projektowego działania w kilkudziesięciu projektach różnego typu, w różnych środowiskach
 
......................
 
Dziękuję i zapraszam, do myślenia i działania projektowego.
 
Piotr Borkowski, PMP
 
..................................
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) jest znakiem zarejestrowanym przez Project Management Institute